“Oblicza geografii 2” to książka, dzięki której można przyswoić wiedzę na poziomie drugiej klasy liceum i technikum. Jest to wiedza podana w sposób łatwy do zapamiętania. Dzięki niej uczeń pozna aktualne problemy, jakie są na świecie.

W jaki sposób podręcznik przekazuje wiedzę?

Wiedza w książce jest podana w kilku wariantach. Są tu materiały wyróżnione, które ułatwiają naukę. Pojawia się element “Na tej lekcji”, dzięki któremu uczeń dowiaduje się jakiej wiedzy może oczekiwać z danego rozdziału. Każdy rozdział jest zakończony elementami dotyczącymi zapamiętania ważnych kwestii oraz powtórzeń, które pozwalają na przypomnienie sobie materiału. Dzięki książce można nauczyć się pracy z mapą. W podręczniku pojawiają się materiały kartograficzne. Dzięki nim przedstawiona została wiedza na temat współczesnego świata. W elemencie “Przyczyny i skutki” można poznać zagadnienia, które dotyczą społeczno-ekonomicznych aspektów, które istnieją na świecie. Jest tu także element “Sprawdź, czy potrafisz!’, dzięki któremu uczeń może skutecznie powtórzyć wiedzę przed kartkówką, czy przed kolejną lekcją. Element “W Polce” pokazuje jak nasz kraj wygląda na tle innych państw w kategoriach choćby ekonomii. Książka uczy także analizy oraz interpretacji. Pojawiają się tu dane statystyczne, które oparte są na tabelach, mapach oraz wykresach. 

Jak zachęcić ucznia do nauki?

W podręczniku znalazły się jeszcze dwa elementy. Są to: “Okiem geografa” i “Czy wiesz, że…”. Dzięki nim autorzy chcieli wzbudzić zainteresowanie uczniów, dzięki licznie pojawiającym się ciekawostkom, z codziennego życia oraz odkryć dokonanych na przełomie lat. Jakie więc są te odkrycia? Jaki jest podział polityczny świata? Co to są migracje i na czym polegają? Jakie jest zróżnicowanie ludności świata biorąc pod uwagę różne aspekty w tym: kulturowe, narodowościowe, etniczne i religijne? Tego i wielu innych ciekawych rzeczy uczeń dowie się po przestudiowaniu książki do geografii dla klas drugich szkół ponadpodstawowych na poziomie podstawowym