Żyjemy w czasach, gdy każdy dzień przynosi nowe wiadomości. Wiele z nich dotyczy procesów społecznych i ekonomicznych, z którymi można spotkać się w Polsce i na całym świecie. Młodzi ludzie są żywo zainteresowani otaczającą ich rzeczywistością i często dyskutują o tym w grupie rówieśników lub z rodzicami. Rozmowy te można przenieść na grunt zajęć szkolnych, szczególnie jeśli będzie to uzupełnione poprzez wykorzystanie nowoczesnego podręcznika. Wśród wielu propozycji warto wymienić produkty wydawnictwa Nowa Era, w tym książkę “Oblicza geografii 2“.

Wygląd ma znaczenie

Nie da się ukryć, że układ i wygląd książek używanych w szkołach ma bezpośrednie przełożenie na efektywność nauki. Mało ciekawe i monotonnie prowadzone lekcje mogą doprowadzić nie tylko do znużenia materiałem, ale także do zniechęcenia do całej omawianej dziedziny wiedzy. Podręcznik “Oblicza geografii 2 szybka wysyłka” został opracowany przez zespół w następującym składzie: Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann oraz Paweł Kroh.

Książka już przy pierwszym kontakcie wzbudza zaciekawienie uczniów. Wszystkie strony są kolorowe, a wykorzystywane barwy pozwalają na wyróżnienie najważniejszych kwestii omawianych na lekcjach. Na każdej stronie znajduje się zdjęcie, mapa, wykres lub tabela pozwalająca na łatwiejsze zrozumienie zagadnień potrzebnych do uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu.

Analiza danych liczbowych

W szczególności warto zwrócić uwagę na tabele oraz ćwiczenia podsumowujące każdy ważny dział. Pozwala to uczniom nauczyć się analizy i interpretacji danych statystycznych, z którymi spotykają się bardzo często w Internecie. Podsumowania są natomiast przydatne przed sprawdzianami. Informacje zawarte w książce “Oblicza geografii 2” pozwalają też na ocenę wiarygodności różnego rodzaju źródeł informacji, szczególnie jeżeli będzie to uzupełnione o fachowy komentarz nauczyciela.

Wsparcie dla każdego ucznia

Podręcznik “Oblicza geografii 2” jest przeznaczony przede wszystkim dla tych uczniów, którzy nie będą zdawać egzaminu maturalnego z geografii. Nie zmienia to faktu, że może być on przydatny również w grupie młodzieży wiążącej swoją przyszłość z tą dziedziną wiedzy. Dlatego jest to jedna z najczęściej wykorzystywanych książek w szkołach ponadpodstawowych.